Değerli Abonelerimiz,

Firmamız 01.01.2020 tarihi itibari ile 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-fatura mükellefi olmuştur.
Mükellefiyet doğrultusunda firmamız tarafından siz değerli abonelerimize düzenlenen e-arşiv faturalarınız, firmamız veri tabanında kayıtlı olan e-posta adreslerinize gönderilmektedir.
Faturaları ellerine geçmeyen abonelerimizin firmamızı arayarak ve/veya e-posta göndererek fatura taleplerini iletmelerini ve firmamız veri tabanına kayıtlı e-posta adreslerini teyit etmelerini önemle rica ederiz.

Bu duyuru vasıtası ile tüm değerli abonelerimize çalışmalarında muvaffakıyet ve esenlikler dileriz.

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.
01/01/2020